Adres: Şirintepe Mahallesi 999 Sokak 12
E-Mail: info@ankaranakliyata.com
Telefon: +90 (312) 480 48 80
GSM: +90 (534) 955 42 48